Oficjalny dystrybutor marki DUREX w Polsce - Gwarancja oryginalności produktów

dostawa
darmowa dostawa
Dostawa za pośrednictwem:
 • Poczta Polska Poczta Polska
  W przypadku zamówień powyżej 199 zł opłaconych z góry dostawa Listem poleconym ekonomicznym lub Pocztex 2.0 jest darmowa.
 • ORLEN PaczkaORLEN Paczka
  W przypadku zamówień powyżej 199 zł opłaconych z góry dostawa do punktów ORLEN Paczki jest darmowa.
 • Odbiór w paczkomaciePaczkomaty
  W przypadku zamówień powyżej 199 zł opłaconych z góry dostawa do paczkomatów InPost jest darmowa.
 • Kurier InPostKurier InPost
  W przypadku zamówień powyżej 199 zł opłaconych z góry dostawa Kurierem InPost jest darmowa.
suma: 0,00 zł
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego durex24.pl z dnia 01.01.2021

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.elavia.eu;
 4. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod www.durex24.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem internetowym www.durex24.pl, prowadzonym przez Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Kadetów 4 B, lok. 14, 64-920 Piła, NIP: 7642708201 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 
 10. Konsument - osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”
 11. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, co będzie wynikać w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Sprzedawca - Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Kadetów 4 B, lok. 14, 64-920 Piła, NIP: 7642708201

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.durex24.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.durex24.pl, prowadzony jest przez Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, z siedzibą w Pile, przy ul. Kadetów 4 B, lok. 14, posiadającą nr NIP: 7642708201 oraz nr REGON: 521483067. Siedziba sklepu znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 49B, 64-920 Piła, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU , IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,  pod numerem KRS 0000960456.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Kadetów 4 B, lok. 14, 64-920 Piła, NIP: 7642708201 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.durex24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego mają prawo osoby zarejestrowane oraz niezarejestrowane w Sklepie.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

IV. Zasady dokonywania zakupów

4.1. Sklep internetowy www.durex24.pl, prowadzi sprzedaż wyłącznie nowych artykułów za pośrednictwem sieci Internet.

4.2. Do korzystania ze sklepu www.durex24.pl potrzebny jest komputer lub inne urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę mogącą otwierać strony internetowe.

4.3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zamówień jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, podanie danych do wysyłki lub odbioru Towaru, wybór formy płatności oraz wysyłki i przesłanie zamówienia poprzez mechanizmy Sklepu. Złożenie Zamówienia bez uprzedniej rejestracji jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków: a) prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego w Sklepie; b) akceptacji niniejszego Regulaminu.

4.4. Złożenie zamówienia jest zaproszeniem do złożenia oferty. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych określa dokument Polityka prywatności dostępny na www.durex24.pl

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.durex24.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,

5.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

5.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Kadetów 4 B, lok. 14, 64-920 Piła, NIP: 7642708201 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem

5.7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

5.8. W przypadku braku któregokolwiek towaru z zamówienia Klient zostanie powiadomiony przez sklep www.durex24.pl o tym fakcie przed wysłaniem zamówienia (zmiana statusu zamówienia na status wysłane), a w przypadku gdy Klient dokonał już zapłaty otrzyma jej zwrot w ciągu 7 dni roboczych.

W przypadku znacznego (14 dni) wydłużenia deklarowanego przez durex24.pl terminu dostawy Klient ma prawo anulować część lub całość zamówienia.

5.9.Sklep durex24.pl może odmówić realizacji zamówienia w przypadku niemożliwości jego potwierdzenia, niepoprawnych danych kontaktowych braku płatności lub trwałego braku towaru. W takim przypadku sklep informuje o tym fakcie Klienta telefonicznie lub mailowo z wykorzystaniem danych podanych przez Klienta w formularzu zamówienia.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 88 1050 1911 1000 0090 3274 2653 (ING S.A.)
b) płatnością w systemie Blue Media, Paypal, BLIK, PayPo

c)przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”

d) zapłata kartą płatniczą

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

 pobranie zapłaty następuje przed wysłaniem zamówienia. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
e) płatności kurierowi gotówki przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)

 

VII. Dostawa

7.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

7.2. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy InPost lub firmy kurierskiej.

7.3.Koszty dostawy dostępne są pod adresem https://sklep736024.shoparena.pl/pl/i/Dostawa-i-czas-realizacji/6 Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

7.4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

7.5. W sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Jeżeli w zamówieniu znajdują się towary o różnym czasie realizacji, do wyliczenia terminu realizacji przesyłki należy przyjąć najdłuższy czas.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

7.6. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia i wynosi od 1 do 5 dni roboczych.

 

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

8.1. Klienci będący Konsumentami oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

8.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”

8.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa ul. Wojska Polskiego 49B, 64-920 Piła sklep@durex24.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

8.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

IX. Skutki odstąpienia od umowy

9.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.2. Jeżeli konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) Proszę odesłać nam rzecz na adres Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, ul. Wojska Polskiego 49B, 64-920 Piła niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.;
c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.X. Reklamacje dotyczące Towarów

10.1. Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa zobowiązuje się do dostarczania swoim Klientom rzeczy bez wad.

10.2. Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Kadetów 4 B, lok. 14, 64-920 Piła, NIP: 7642708201 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@durex24.pl . Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Wojska Polskiego 49B, 64-920 Piła, NIP: 7642708201 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Procedura reklamacyjna:

Jeżeli po otrzymaniu towaru okaże się że jest on niezgodny z zamówieniem, klient powinien poinformować nas o tym na adres e-mail: reklamacje@elavia.eu

- W przypadku gdy w wyniku dostarczenia wadliwego (reklamowanego) towaru klient odstępuje od umowy, powinien odesłać towar przesyłką pocztową na adres: Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Wojska Polskiego 49B, 64-920 Piła

- W przypadku gdy w wyniku dostarczenia wadliwego (reklamowanego) towaru klient zgłasza wymianę lub naprawę towaru klient udostępni sprzedawcy towar, który zostanie następnie od klienta odebrany na koszt sklepu.


Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

11.1. Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Kadetów 4 B, lok. 14, 64-920 Piła, NIP: 7642708201 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

11.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Kadetów 4 B, lok. 14, 64-920 Piła, NIP: 7642708201 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

11.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Wojska Polskiego 49B, 64-920 Piła, NIP: 7642708201, mailowo pod adres sklep@durex24.pl

11.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11.5. Elavia B. Bąk i M. Fiuk spółka komandytowa, Kadetów 4 B, lok. 14, 64-920 Piła, NIP: 7642708201 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

11.6 Przedsiębiorcom dokonującym zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością przysługuje rękojmia na wady sprzedawanych produktów.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta posiadają następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta uprawnieni są do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta uprawnieni są do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Postanowienia końcowe

13.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta a także Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13.2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
13.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. obsługi Konta klienta w Sklepie) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest: został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
12.4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży Towaru) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
12.2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl